Webinar

Vikten av självledarskap i en föränderlig värld

  • This webinar has passed
Scroll down for more information

About the webinar

Vi lever i en väldigt komplex värld där saker ändras snabbt, och i och med det så har även värdet av engagerade medarbetare blivit allt viktigare.

Företag behöver medarbetare som bryr sig om vad de gör, som själva kommer på lösningar på problem och som både vågar och får agera i företagets bästa intresse. Så hur kommer vi dit? Vad kan vi göra som bolag för att uppmuntra självledarskap och ansvarstagande i alla led? Vad kan du som chef göra i din egna arbetsgrupp?

Med oss i detta webinar har vi Björn Haring från Stardust Consulting, som kommer att dela med sig av sina insikter och tips kring hur ni som företag kan arbeta för, och gynnas av, självledarskap.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Hur engagemang och självledarskap hänger ihop
  • Varför självledarskap är kritiskt som affärsstrategi
  • Vad som krävs av ledare för att gynna självledarskap hos medarbetarna

Medverkande

Tove Hernlund

Moderator